0932.333363

Giá Lăn Bánh Ford Everest Mới 2023 Kèm Chi Phí Đăng Ký Xe

Giá Lăn bánh của Ford Everest 2023 đang được khách hàng quan tâm nhiều, bởi khách hàng đang muốn biết giá xe khi mua và hoàn thiện một chiếc xe. Chính vì vậy Ford Thăng Long gửi đến quý khách hàng chi tiết giá lăn bánh của Ford Everest mới của từng phiên bản để khách hàng có thể tham khảo về tài chính khi mua chiếc xe Ford Everest SUV mới.

Giá Ford Everest

Như quý khách hàng cũng biết trong năm 2023 Ford Everest đang được bán ra chỉ với các phiên bản Everest wildtrak là phiên bản cao cấp nhất được nhiều khách hàng quan tâm là một chiếc xe Bán tải có hiệu xuất cao nhất được ra mắt.

Các Phiên Bản Giá Công Bố
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4×4 AT Bi-Turbo 1,499,000,000VND
Ford Everest Titanium 2.0L 4×4 AT Bi-Turbo 1,486,000,000VND
Ford Everest Titanium 2.0L 4×2 AT 1,299,000,000VND
Ford Everest Sport 2.0L 4×2 AT 1,178,000,000VND
Ford Everest Ambiente 2.0L 4×2 AT 1,099,000,000VND

Ngoài ra còn phiên bản Everest Wildtrak là một trong những phiên bản có trang thiết bị nhiều nhất hiện nay, thấp hơn Là phiên bản Everest Titanium 4×4 Bi-Turbo là phiên bản hai cầu mới được ra mắt. Sau bản Everest Titanium 4×2 phiên bản một cầu, goài ra thì còn phiên bản Ford Everest Sport. Everest Ambiente có phiên bản một cầu để khách hàng lựa trọn, Vì vậy giá thành cũng khác nhau về chi phí Giá Lăn Bánh Everest.

Giá Lăn Bánh Ford Everest Wildtrak

Chi tiết Gián lăn bánh của Ford Everest Wildtrak mới được Ford Thăng Long giới thiệu đến quý khách hàng, Chi tiết lăn bánh này quý khách hàng có thể xem để tham khảo, tại vì chi tiết được tính từ Giá công bố của xe chưa bao gồm khuyến mại. Vì khuyến mại của xe nó sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm bằng tiền mặt và bằng phụ kiện. Chính vì thế quý khách hàng có thể lấy giá lăn bánh trên và trừ đi khuyến mại của xe.

Chi Tiết Giá Lăn bánh Everest Wildtrak

Chi Tiết

Giá Lăn Bánh Ở

Hà Nội

Giá Lăn Bánh Ở

TP Hồ Chí Minh

Giá Lăn Bánh Ở

Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng

Giá Lăn Bánh Ở

Tỉnh

Giá niêm yết 1,499,000,000VND 1,499,000,000VND 1,499,000,000VND 1,499,000,000VND
Thuế Trước Bạ 179,880,000 VND 149,900,000 VND 179,880,000 VND 149,900,000 VND
Phí biển số 20,000,000 VND 20,000,000 VND 2,000,000 VND 2,000,000 VND
Phí đăng kiểm 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND
Phí bảo trì đường bộ 1,650,000 VND 1,650,000 VND 1,650,000 VND 1,650,000 VND
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND
Tổng Chi Phí 1,701,070,000VND 1,671,090,000VND 1,683,070,000VND 1,653,090,000VND

Lưu Ý: Quá khách hàng có thể lấy giá lăn bánh của tổng chi phí ở trên, rồi trừ đi giá khuyến mại tại thời điểm khách hàng mua, là có thể ra giá bán chính thức đến khi lăn bánh của xe. 

Quý khách hàng muốn biến giá khuyến mại tại thờ điểm mua thì có thể gọi về số Hotline của Ford Thăng Long để biết thêm chi tiết về giá khuyến mại, 

Giá Lăn Bánh Ford Everest Titanium 4×4

Chi tiết Gián lăn bánh của Ford Everest Titanium 4×4 mới được Ford Thăng Long giới thiệu đến quý khách hàng, Chi tiết lăn bánh này quý khách hàng có thể xem để tham khảo, tại vì chi tiết được tính từ Giá công bố của xe chưa bao gồm khuyến mại. Vì khuyến mại của xe nó sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm bằng tiền mặt và bằng phụ kiện. Chính vì thế quý khách hàng có thể lấy giá lăn bánh trên và trừ đi khuyến mại của xe.

Chi Tiến Giá Lăn bánh Everest Titanium 4×4

Chi Tiết

Giá Lăn Bánh Ở

Hà Nội

Giá Lăn Bánh Ở

TP Hồ Chí Minh

Giá Lăn Bánh Ở

Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng

Giá Lăn Bánh Ở

Tỉnh

Giá niêm yết 1,486,000,000VND 1,486,000,000VND 1,486,000,000VND 1,486,000,000VND
Thuế Trước Bạ 178,320,000VND 148,600,000VND 178,320,000VND 148,600,000VND
Phí biển số 20,000,000 VND 20,000,000 VND 2,000,000 VND 2,000,000 VND
Phí đăng kiểm 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND
Phí bảo trì đường bộ 1,560,000 VND 1,560,000 VND 1,560,000 VND 1,560,000 VND
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND
Tổng Chi Phí 1,686,510,000VND 1,656,790,000VND 1,668,510,000VND 1,638,790,000VND

Lưu Ý: Quá khách hàng có thể lấy giá lăn bánh của tổng chi phí ở trên, rồi trừ đi giá khuyến mại tại thời điểm khách hàng mua, là có thể ra giá bán chính thức đến khi lăn bánh của xe. 

Quý khách hàng muốn biến giá khuyến mại tại thờ điểm mua thì có thể gọi về số Hotline của Ford Thăng Long để biết thêm chi tiết về giá khuyến mại, 

Giá Lăn Bánh Ford Everest Titanium 4×2

Chi tiết Gián lăn bánh của Ford Everest Titanium 4×2 mới được Ford Thăng Long giới thiệu đến quý khách hàng, Chi tiết lăn bánh này quý khách hàng có thể xem để tham khảo, tại vì chi tiết được tính từ Giá công bố của xe chưa bao gồm khuyến mại. Vì khuyến mại của xe nó sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm bằng tiền mặt và bằng phụ kiện. Chính vì thế quý khách hàng có thể lấy giá lăn bánh trên và trừ đi khuyến mại của xe.

Chi Tiến Giá Lăn bánh Everest Titanium 4×2

Chi Tiết

Giá Lăn Bánh Ở

Hà Nội

Giá Lăn Bánh Ở

TP Hồ Chí Minh

Giá Lăn Bánh Ở

Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng

Giá Lăn Bánh Ở

Tỉnh

Giá niêm yết 1,299,000,000VND 1,299,000,000VND 1,299,000,000VND 1,299,000,000VND
Thuế Trước Bạ 155,880,000VND 129,900,000VND 155,880,000VND 129,900,000VND
Phí biển số 20,000,000 VND 20,000,000 VND 2,000,000 VND 2,000,000 VND
Phí đăng kiểm 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND
Phí bảo trì đường bộ 1,560,000 VND 1,560,000 VND 1,560,000 VND 1,560,000 VND
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND
Tổng Chi Phí 1,477,070,000VND 1,451,090,000VND 1,459,070,000VND 1,433,090,000VND

Lưu Ý: Quá khách hàng có thể lấy giá lăn bánh của tổng chi phí ở trên, rồi trừ đi giá khuyến mại tại thời điểm khách hàng mua, là có thể ra giá bán chính thức đến khi lăn bánh của xe. 

Quý khách hàng muốn biến giá khuyến mại tại thờ điểm mua thì có thể gọi về số Hotline của Ford Thăng Long để biết thêm chi tiết về giá khuyến mại, 

Giá Lăn Bánh Ford Everest Sport 4×2

Chi tiết Gián lăn bánh của Ford Everest Sport 4×2 mới được Ford Thăng Long giới thiệu đến quý khách hàng, Chi tiết lăn bánh này quý khách hàng có thể xem để tham khảo, tại vì chi tiết được tính từ Giá công bố của xe chưa bao gồm khuyến mại. Vì khuyến mại của xe nó sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm bằng tiền mặt và bằng phụ kiện. Chính vì thế quý khách hàng có thể lấy giá lăn bánh trên và trừ đi khuyến mại của xe.

Chi Tiến Giá Lăn bánh Everest Sport 4×2

Chi Tiết

Giá Lăn Bánh Ở

Hà Nội

Giá Lăn Bánh Ở

TP Hồ Chí Minh

Giá Lăn Bánh Ở

Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng

Giá Lăn Bánh Ở

Tỉnh

Giá niêm yết 1,178,000,000VND 1,178,000,000VND 1,178,000,000VND 1,178,000,000VND
Thuế Trước Bạ 141,360,000VND 117,800,000VND 141,360,000VND 117,800,000VND
Phí biển số 20,000,000 VND 20,000,000 VND 2,000,000 VND 2,000,000 VND
Phí đăng kiểm 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND
Phí bảo trì đường bộ 1,560,000 VND 1,560,000 VND 1,560,000 VND 1,560,000 VND
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND
Tổng Chi Phí 1,341,550,000VND 1,317,990,000VND 1,323,550,000VND 1,299,990,000VND

Lưu Ý: Quá khách hàng có thể lấy giá lăn bánh của tổng chi phí ở trên, rồi trừ đi giá khuyến mại tại thời điểm khách hàng mua, là có thể ra giá bán chính thức đến khi lăn bánh của xe. 

Quý khách hàng muốn biến giá khuyến mại tại thờ điểm mua thì có thể gọi về số Hotline của Ford Thăng Long để biết thêm chi tiết về giá khuyến mại, 

Giá Lăn Bánh Ford Everest Ambiente 4×2

Chi tiết Gián lăn bánh của Ford Everest Ambiente 4×2 mới được Ford Thăng Long giới thiệu đến quý khách hàng, Chi tiết lăn bánh này quý khách hàng có thể xem để tham khảo, tại vì chi tiết được tính từ Giá công bố của xe chưa bao gồm khuyến mại. Vì khuyến mại của xe nó sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm bằng tiền mặt và bằng phụ kiện. Chính vì thế quý khách hàng có thể lấy giá lăn bánh trên và trừ đi khuyến mại của xe.

Chi Tiến Giá Lăn bánh Everest Ambiente 4×2

Chi Tiết

Giá Lăn Bánh Ở

Hà Nội

Giá Lăn Bánh Ở

TP Hồ Chí Minh

Giá Lăn Bánh Ở

Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng

Giá Lăn Bánh Ở

Tỉnh

Giá niêm yết 1,099,000,000VND 1,099,000,000VND 1,099,000,000VND 1,099,000,000VND
Thuế Trước Bạ 141,360,000VND 117,800,000VND 141,360,000VND 117,800,000VND
Phí biển số 20,000,000 VND 20,000,000 VND 2,000,000 VND 2,000,000 VND
Phí đăng kiểm 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND
Phí bảo trì đường bộ 1,560,000 VND 1,560,000 VND 1,560,000 VND 1,560,000 VND
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND
Tổng Chi Phí 1,253,070,000VND 1,231,090,000VND 1,235,0,000VND 1,231,090,000VND

Lưu Ý: Quá khách hàng có thể lấy giá lăn bánh của tổng chi phí ở trên, rồi trừ đi giá khuyến mại tại thời điểm khách hàng mua, là có thể ra giá bán chính thức đến khi lăn bánh của xe. 

Quý khách hàng muốn biến giá khuyến mại tại thờ điểm mua thì có thể gọi về số Hotline của Ford Thăng Long để biết thêm chi tiết về giá khuyến mại, 

Tổng Chi phí Tính theo

Như quý khách hàng có thể thấy, giá trên được tính ra chi tiết thì nó cao hơn với giá quý khách hàng mua tại thời điểm mà các đơn vị báo cho quý khách hàng, Vì có nhiều yếu tố khách quan, về khuyến mại phụ kiện, khuyến mại tiền mặt của các dòng xe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo

Gửi Mail
Gửi Mail