0932.333363

Giá Lăn Bánh Ford Ranger Mới 2023 Bao Gồm Chi Phí Đăng Ký

Giá lăn bánh Ford Ranger 2023 đang được nhiều khách hàng quan tâm khi mua xe, chính vì vậy Ford Thăng Long gửi đến quý khách hàng chi tiết giá lăn bánh của Ford Ranger mới của từng phiên bản để khách hàng có thể tham khảo về tài chính khi mua chiếc xe Ford Ranger Bán Tải mới.

Giá Ford Ranger

Như quý khách hàng cũng biết trong năm 2023 Ford Ranger đang được bán ra chỉ với các phiên bản Ford Ranger Raptor là phiên bản cao cấp nhất được nhiều khách hàng quan tâm là một chiếc xe Bán tải có hiệu xuất cao nhất.

Các Phiên Bản Gá Công Bố
Ford Ranger Raptor 2.0L Bi-Turbo 4A 1,299,000,000VND
Ford Ranger Wildtrak Bi-Turbo 4×4 AT 979,000,000VND
Ford Ranger Sport 2.0L 4×4 AT 864,000,000VND
Ford Ranger XLS 2.0L 4×4 AT 776,000,000VND
Ford Ranger XLS 2.0L 4×2 AT 707,000,000VND

Ngoài ra còn phiên bản Ranger Wildtrak là một trong những phiên bản có trang thiết bị nhiều nhất hiện nay, thấp hơn Là phiên bản Ranger Sport là phiên bản hai cầu mới được ra mắt. Sau bản ranger Sport thì còn phiên bản Ford Ranger XLS. Ranger XLS có phiên bản một cầu và phiên bản 2 cầu để khách hàng lựa trọn, Vì vậy giá thành cũng khách nha về chi phí Giá Lăn Bánh.

Giá Lăn Bánh Ford Ranger Raptor

Chi tiết Gián lăn bánh của Ford Ranger Raptor mới được Ford Thăng Long giới thiệu đến quý khách hàng, Chi tiết lăn bánh này quý khách hàng có thể xem để tham khảo, tại vì chi tiết được tính từ Giá công bố của xe chưa bao gồm khuyến mại. Vì khuyến mại của xe nó sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm bằng tiền mặt và bằng phụ kiện. Chính vì thế quý khách hàng có thể lấy giá lăn bánh trên và trừ đi khuyến mại của xe.

Chi Tiến Giá Lăn bánh Ranger Raptor 2.0L 4A

Chi Tiết

Giá Lăn Bánh Ở

Hà Nội

Giá Lăn Bánh Ở

TP Hồ Chí Minh

Giá Lăn Bánh Ở

Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng

Giá Lăn Bánh Ở

Tỉnh

Giá niêm yết 1,299,000,000VND 1,299,000,000VND 1,299,000,000VND 1,299,000,000VND
Thuế Trước Bạ 93,528,000 VND 93,528,000 VND 93,528,000VND 77,940,000VND
Phí biển số 500,000 VND 500,000 500,000 500,000
Phí đăng kiểm 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND
Phí bảo trì đường bộ 2,160,000 VND 2,160,000 VND 2,160,000 VND 2,160,000 VND
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND
Tổng Chi Phí 1,395,728,000VND 1,395,728,000VND 1,395,728,000VND 1,380,140,000VND

Lưu Ý: Quá khách hàng có thể lấy giá lăn bánh của tổng chi phí ở trên, rồi trừ đi giá khuyến mại tại thời điểm khách hàng mua, là có thể ra giá bán chính thức đến khi lăn bánh của xe. 

Quý khách hàng muốn biến giá khuyến mại tại thờ điểm mua thì có thể gọi về số Hotline của Ford Thăng Long để biết thêm chi tiết về giá khuyến mại, 

Giá Lăn Bánh Ford Ranger Wildtrak

Chi tiết Gián lăn bánh của Ford Ranger Wildtrak mới được Ford Thăng Long giới thiệu đến quý khách hàng, Chi tiết lăn bánh này quý khách hàng có thể xem để tham khảo, tại vì chi tiết được tính từ Giá công bố của xe chưa bao gồm khuyến mại. Vì khuyến mại của xe nó sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm bằng tiền mặt và bằng phụ kiện. Chính vì thế quý khách hàng có thể lấy giá lăn bánh trên và trừ đi khuyến mại của xe.

Chi Tiến Giá Lăn bánh Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 AT

Chi Tiết

Giá Lăn Bánh Ở

Hà Nội

Giá Lăn Bánh Ở

TP Hồ Chí Minh

Giá Lăn Bánh Ở

Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng

Giá Lăn Bánh Ở

Tỉnh

Giá niêm yết 979,000,000VND 979,000,000VND 979,000,000VND 979,000,000VND
Thuế Trước Bạ 70,488,000VND 70,488,000VND 70,488,000VND 58,740,000VND
Phí biển số 500,000 VND 500,000 500,000 500,000
Phí đăng kiểm 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND
Phí bảo trì đường bộ 2,160,000 VND 2,160,000 VND 2,160,000 VND 2,160,000 VND
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND
Tổng Chi Phí 1,052,728,000VND 1,052,728,000VND 1,052,728,000VND 1,040,940,000VND

Lưu Ý: Quá khách hàng có thể lấy giá lăn bánh của tổng chi phí ở trên, rồi trừ đi giá khuyến mại tại thời điểm khách hàng mua, là có thể ra giá bán chính thức đến khi lăn bánh của xe. 

Quý khách hàng muốn biến giá khuyến mại tại thờ điểm mua thì có thể gọi về số Hotline của Ford Thăng Long để biết thêm chi tiết về giá khuyến mại, 

Giá Lăn Bánh Ford Ranger Sport

Chi tiết Gián lăn bánh của Ford Ranger Sport mới được Ford Thăng Long giới thiệu đến quý khách hàng, Chi tiết lăn bánh này quý khách hàng có thể xem để tham khảo, tại vì chi tiết được tính từ Giá công bố của xe chưa bao gồm khuyến mại. Vì khuyến mại của xe nó sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm bằng tiền mặt và bằng phụ kiện. Chính vì thế quý khách hàng có thể lấy giá lăn bánh trên và trừ đi khuyến mại của xe.

Chi Tiến Giá Lăn bánh Ranger Sport 2.0L 4×4 AT

Chi Tiết

Giá Lăn Bánh Ở

Hà Nội

Giá Lăn Bánh Ở

TP Hồ Chí Minh

Giá Lăn Bánh Ở

Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng

Giá Lăn Bánh Ở

Tỉnh

Giá niêm yết 864,000,000VND 864,000,000VND 864,000,000VND 864,000,000VND
Thuế Trước Bạ 62,208,000VND 62,208,000VND 62,208,000VND 51,840,000VND
Phí biển số 500,000 VND 500,000 500,000 500,000
Phí đăng kiểm 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND
Phí bảo trì đường bộ 2,160,000 VND 2,160,000 VND 2,160,000 VND 2,160,000 VND
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND
Tổng Chi Phí 929,408,000VND 929,408,000VND 929,408,000VND 919,040,000VND

Lưu Ý: Quá khách hàng có thể lấy giá lăn bánh của tổng chi phí ở trên, rồi trừ đi giá khuyến mại tại thời điểm khách hàng mua, là có thể ra giá bán chính thức đến khi lăn bánh của xe. 

Quý khách hàng muốn biến giá khuyến mại tại thờ điểm mua thì có thể gọi về số Hotline của Ford Thăng Long để biết thêm chi tiết về giá khuyến mại, 

Giá Lăn Bánh Ford Ranger XLS 4×4

Chi tiết Gián lăn bánh của Ford Ranger XLS 4×4 hai cầu mới được Ford Thăng Long giới thiệu đến quý khách hàng, Chi tiết lăn bánh này quý khách hàng có thể xem để tham khảo, tại vì chi tiết được tính từ Giá công bố của xe chưa bao gồm khuyến mại. Vì khuyến mại của xe nó sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm bằng tiền mặt và bằng phụ kiện. Chính vì thế quý khách hàng có thể lấy giá lăn bánh trên và trừ đi khuyến mại của xe.

Chi Tiến Giá Lăn bánh Ranger XLS 2.0L 4×4 AT

Chi Tiết

Giá Lăn Bánh Ở

Hà Nội

Giá Lăn Bánh Ở

TP Hồ Chí Minh

Giá Lăn Bánh Ở

Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng

Giá Lăn Bánh Ở

Tỉnh

Giá niêm yết 776,000,000VND 776,000,000VND 776,000,000VND 776,000,000VND
Thuế Trước Bạ 55,872,000VND 55,872,000VND 55,872,000VND 46,560,000VND
Phí biển số 500,000 VND 500,000 500,000 500,000
Phí đăng kiểm 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND
Phí bảo trì đường bộ 2,160,000 VND 2,160,000 VND 2,160,000 VND 2,160,000 VND
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND
Tổng Chi Phí 835,072,000VND 835,072,000VND 835,072,000VND 825,760,000VND

Lưu Ý: Quá khách hàng có thể lấy giá lăn bánh của tổng chi phí ở trên, rồi trừ đi giá khuyến mại tại thời điểm khách hàng mua, là có thể ra giá bán chính thức đến khi lăn bánh của xe. 

Quý khách hàng muốn biến giá khuyến mại tại thờ điểm mua thì có thể gọi về số Hotline của Ford Thăng Long để biết thêm chi tiết về giá khuyến mại, 

Giá Lăn Bánh Ford Ranger XLS 4×2

Chi tiết Gián lăn bánh của Ford Ranger XLS 4×2 một cầu mới được Ford Thăng Long giới thiệu đến quý khách hàng, Chi tiết lăn bánh này quý khách hàng có thể xem để tham khảo, tại vì chi tiết được tính từ Giá công bố của xe chưa bao gồm khuyến mại. Vì khuyến mại của xe nó sẽ tùy thuộc vào từng thời điểm bằng tiền mặt và bằng phụ kiện. Chính vì thế quý khách hàng có thể lấy giá lăn bánh trên và trừ đi khuyến mại của xe.

Chi Tiến Giá Lăn bánh Ranger XLS 2.0L 4×2 AT

Chi Tiết

Giá Lăn Bánh Ở

Hà Nội

Giá Lăn Bánh Ở

TP Hồ Chí Minh

Giá Lăn Bánh Ở

Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng

Giá Lăn Bánh Ở

Tỉnh

Giá niêm yết 707,000,000VND 707,000,000VND 707,000,000VND 707,000,000VND
Thuế Trước Bạ 50,904,000VND 50,904,000VND 50,904,000VND 42,420,000VND
Phí biển số 500,000 VND 500,000 500,000 500,000
Phí đăng kiểm 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND 90,000 VND
Phí bảo trì đường bộ 2,160,000 VND 2,160,000 VND 2,160,000 VND 2,160,000 VND
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND 450,000 VND
Tổng Chi Phí 761,104,000VND 761,104,000VND 761,104,000VND 752,620,000VND

Lưu Ý: Quá khách hàng có thể lấy giá lăn bánh của tổng chi phí ở trên, rồi trừ đi giá khuyến mại tại thời điểm khách hàng mua, là có thể ra giá bán chính thức đến khi lăn bánh của xe. 

Quý khách hàng muốn biến giá khuyến mại tại thờ điểm mua thì có thể gọi về số Hotline của Ford Thăng Long để biết thêm chi tiết về giá khuyến mại, 

Hỗ Trợ Thuế Trước Bạ 50%

như quý khách hàng có thể thấy, giá trên được tính ra chi tiết thì nó cao hơn với giá quý khách hàng mua tại thời điểm mà các đơn vị báo cho quý khách hàng, Vì có nhiều yếu tố khách quan, về khuyến mại phụ kiện, khuyến mại tiền mặt của các dòng xe.

Ngoài ra ở thời điểm 6 tháng cuối năm 2023, Nhà nức còn đang hỗ trợ 50% thuế trước bạ cho xe Láp ráp trong nước, mà trên bảng tính Ford Thăng Long chưa giảm đi. Vì vậy AC mua xe có thể giảm đi 50% thuế trước bạ  ở trên.. vì vậy giá xe thực tế mua ở 6 thắng cuối năm sẽ rẻ hơn rất nhiều.

Cám ơn quý khách hàng đã tham khảo bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo

Gửi Mail
Gửi Mail