0932.333363

Tag Archives: Ford Thăng Long Chuẩn Bị Phòng Chống Dịch Covid

Ford Thăng Long Tái Khởi Động Chống Dịch Covid-19 Tại Đại Lý

Ford Thăng Long Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Ford Thăng Long đã khẩn trương kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn Công Ty. Ngay sau khi nhận được thông […]

Nhắn Messenger
Nhắn tin Messenger

Chat Zalo
Chat Zalo

Gửi Mail
Gửi Mail